Mgr. Kateřina Matalová

Diplomová práce

Styl rodinné výchovy a jeho odraz v Testu tří stromů

Style of family upbringing and its reflection in The Three Tree Test
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na Corbozovu projektivní metodu Test tří stromů v oblasti rodinné výchovy. Tento kresebný test u nás není doposud standardizován, pro své diferenciační schopnosti se však již využívá v rodinné a vztahové diagnostice. Cílem této práce bylo zjistit, zda dovede zachytit užívaný styl výchovy v rodině, tak jak jej vnímají samotné děti, neboť výchovu považujeme za podstatnou při …více
Abstract:
This thesis focuses on projective method The Three Tree Test of Corboz in the area of family education. This drawing test is not standardized yet for us, but for their capacity to differentiate is already used in family and relationship diagnostics. The aim of this study was to determine whether it can capture the style of upbringing in the family, as perceived by children themselves, because we consider …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta