Klára Drobíková

Diplomová práce

Spalování odpadů ze zdravotnických zařízení

Incineration of Waste from Health-care Facilities
Anotace:
Odpady ze zdravotnických zařízení představují pro lidské zdraví a životní prostředí velké nebezpečí. Především kvůli jejich nebezpečným vlastnostem a komplikovanosti složení.Nakládání se zdravotnickými odpady musí splňovat základní cíl a to je bezpečnost celého procesu likvidace. Nejčastějším odstraňováním odpadů ze zdravotnických zaříjení je v České republice spalování odpadů ve spalovnách nebezpečných …více
Abstract:
Waste from Health institutions represents a big danger for people and the environment. Mainly because of its infectivity, and complicated composition. Manipulation of medical waste has to fully fulfil one basic aim, which is the safty of all liquidation processes. The most common way of disposing of medical waste in the Czech Republic is to incinerate it. The Incinerator of hazardous waste, model Hoval …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Miluše Hlavatá
  • Oponent: Zuzana Viestová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava