Mgr. Jan Váňa

Doctoral thesis

The Sociological Truth of Fiction: Towards a Strong Program in the Sociology of Literature

The Sociological Truth of Fiction: Towards a Strong Program in the Sociology of Literature
Abstract:
Hlavním cílem práce je navrhnout teoreticko-epistemologický model, který umožní zprostředkovat sociální vědění předávané během čtení literárních děl, aniž bychom tato díla překládali do společenskovědního jazyka. Při používání literární fikce v sociologickém výzkumu stále řada sociologů a socioložek automaticky přejímá zažité hranice mezi vědeckým a literárním, fikčním a nefikčním, a na základě nich …more
Abstract:
The main goal of this thesis is to design a theoretical-epistemological model that will access social knowledge mediated by literary works without translating these works into social scientific discourse. When analyzing literary fiction, most sociologists still accept the well-established boundaries between the literary and the sociological, thus leaving literature stripped of its aesthetic qualities …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2021
  • Supervisor: Dr. Werner Binder
  • Reader: Eleanor Townsley, Eduardo de la Fuente

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / field:
Sociology / Sociology