Mgr. Jan Váňa

Disertační práce

The Sociological Truth of Fiction: Towards a Strong Program in the Sociology of Literature

The Sociological Truth of Fiction: Towards a Strong Program in the Sociology of Literature
Anotace:
Hlavním cílem práce je navrhnout teoreticko-epistemologický model, který umožní zprostředkovat sociální vědění předávané během čtení literárních děl, aniž bychom tato díla překládali do společenskovědního jazyka. Při používání literární fikce v sociologickém výzkumu stále řada sociologů a socioložek automaticky přejímá zažité hranice mezi vědeckým a literárním, fikčním a nefikčním, a na základě nich …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to design a theoretical-epistemological model that will access social knowledge mediated by literary works without translating these works into social scientific discourse. When analyzing literary fiction, most sociologists still accept the well-established boundaries between the literary and the sociological, thus leaving literature stripped of its aesthetic qualities …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2021
  • Vedoucí: Dr. Werner Binder
  • Oponent: Eleanor Townsley, Eduardo de la Fuente

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma