Bc. Jaroslav Hakl

Master's thesis

Metodika měření luminiscenčních spekter vybraných látek

Methodology for measuring luminescence spectra of selected substances
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá měřením luminiscenčních spekter vybraných látek ze skupiny alkaloidů, vitaminů, přírodních a syntetických barviv, koloidních roztoků, aj. V první části se věnuji zejména principům luminiscence a charakteristice luminiscence schopných látek. V druhé části využívám fluorescenční spektrometr LUMINA pro svoji vlastní experimentální činnost. Součástí této práce jsou také didaktické …more
Abstract:
This thesis is devoted to a measurement of the luminescence spectra of selected substances, such as alkaloids, vitamins, natural and synthetic dyes, colloidal solutions, etc. The first part of my thesis is devoted to principles of luminescence and characteristics of substances capable of luminescence. In the second part I use the Fluorescence Spectrometer LUMINA for my experimental work. Supplements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry

Theses on a related topic