Bc. Jaroslav Hakl

Master's thesis

Metodika měření luminiscenčních spekter vybraných látek

Methodology for measuring luminescence spectra of selected substances
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá měřením luminiscenčních spekter vybraných látek ze skupiny alkaloidů, vitaminů, přírodních a syntetických barviv, koloidních roztoků, aj. V první části se věnuji zejména principům luminiscence a charakteristice luminiscence schopných látek. V druhé části využívám fluorescenční spektrometr LUMINA pro svoji vlastní experimentální činnost. Součástí této práce jsou také didaktické …viac
Abstract:
This thesis is devoted to a measurement of the luminescence spectra of selected substances, such as alkaloids, vitamins, natural and synthetic dyes, colloidal solutions, etc. The first part of my thesis is devoted to principles of luminescence and characteristics of substances capable of luminescence. In the second part I use the Fluorescence Spectrometer LUMINA for my experimental work. Supplements …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedúci: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry

Práce na příbuzné téma