Jan PICKA

Bakalářská práce

Prezidentské volby ve Spojených státech amerických v roce 2016 - analýza kampaně kandidáta Republikánské strany

Presidential elections in the United States of America in 2016 - Analysis of the campaign of the candidate of the Republican Party
Anotace:
Základním tématem bakalářské práce je analýza kampaně kandidáta Republikánské strany před prezidentskými volbami ve Spojených státech amerických v roce 2016. V úvodní části práce jsou popsány strategie, negativní kampaň, branding a používání sociálních sítí v průběhu prezidentské kampaně. V další části bakalářské práce je představena samotná strategie republikánského kandidáta, používání negativní …více
Abstract:
This bachelor´s thesis main focus is on the Analysis of the campaign of the candidate of the Republican Party for presidential elections in the United States of America in 2016. In the first part of this work, there are described strategies, negative campaign, branding, and social networking during the presidential campaign. In the next part of the bachelor thesis there is presented a specific strategy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PICKA, Jan. Prezidentské volby ve Spojených státech amerických v roce 2016 - analýza kampaně kandidáta Republikánské strany. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/