Bc. Martin Hlavica

Diplomová práce

Národní centrum nábytkového designu – Studie mediální prezentace obecně prospěšné společnosti v rámci neziskového sektoru

National Furniture Design Center - Study of a media presentation of a public benefit organization within the nonprofit sector
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl navrhnout reklamní strategii pro ukotvení společenské pozice obecně prospěšné společnosti Národního centra nábytkového designu. Mapuje možnosti vývoje komunikace cílů organizace směrem do veřejného prostoru, ať už svou lokální činností či působením na virtuálním poli. Představuje prostředí ohýbaného nábytku v okolí Bystřice pod Hostýnem a snaží se jej uchopit v širším …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to make a plan in order to ensure the position of OPS National Furniture Design Center. It deals with the possibilities of communicating the organization's goals towards the public space, whether through its local activity or in the online environment. It represents the environment of bent furniture around Bystřice pod Hostýnem and tries to understand it in a wider …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta