Bc. Kristýna Juříčková

Diplomová práce

Využití nástrojů pro hodnocení bolesti u pacientek s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Using pain scales by women with multiple sclerosis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením bolesti u pacientek s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. V teoretické části práce je charakterizováno samotné onemocnění, popsány jeho rizikové faktory, diagnostika a léčba. Další kapitola teoretické části je zaměřena na bolest, její charakteristiku, rozdělení a typické projevy bolesti u pacientek s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Poslední kapitola teoretické …více
Abstract:
This master thesis deals with the evaluation of pain in patients with multiple sclerosis. In the theoretical part of the thesis is characterized the disease itself, its risk factors, diagnosis and treatment. Another chapter of the theoretical part is focused on pain, its characteristics, distribution and typical pain manifestations in patients with multiple sclerosis. The last chapter of the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petra Mandysová, MSN, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Juříčková, Kristýna. Využití nástrojů pro hodnocení bolesti u pacientek s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií