Evgenii Kuzmin

Bakalářská práce

Manažerské dovednosti a jejich využívání v praxi manažera

Managerial skills and their implementation in a practice of manager
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou manažerské dovednosti a jejich využívání v praxi manažera. Teoretická část práce vychází ze studia odborné literatury na toto téma. Je zaměřena na identifikaci úlohy manažera obecně, manažerské role, kompetence manažera a především dovednosti manažera. Závěr teoretické části se pak věnuje specifikům hotelnictví a jejich vlivu na dovednosti manažera hotelu. Praktická část …více
Abstract:
The theme of this thesis are the managerial skills and their use in practice manager. The theoretical part is based on a study of the literature on this topic. It is aimed at identifying the role of the manager in general, managerial role, competence manager and especially the skills of the manager. The conclusion of the theoretical part is devoted to the specifics of hotel trade and their impact on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Štěpán Chalupa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví