Bc. Lucie Altmannová

Bakalářská práce

The Strong Black Woman Schema in Contemporary African American Women's Literature

The Strong Black Woman Schema in Contemporary African American Women's Literature
Anotace:
Tato práce analyzuje dvě knihy současných afroamerických spisovatelek Tayari Jones a Jacqueline Woodson. Jejich díla, jmenovitě An American Marriage a Red at the Bone, pojednávají o životě afroameričanek a jejich zkušenostech se životem v současných Spojených státech amerických. Obě knihy se zabývají sebevědomými ženami motivovanými k úspěchu, které se musí vypořádat se situacemi, které jim změní život …více
Abstract:
The present thesis analyzes two books by contemporary African American women writers, Tayari Jones and Jacqueline Woodson. Their works, namely An Amer-ican Marriage and Red at the Bone, deal with the lives of African American women and their experience of living in the contemporary United States of America. Both books are concerned with confident, success-motivated women who have to deal with life …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Monika Večeřová
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta