Ing. Lenka Zahradníková

Diplomová práce

Model poptávky po železniční osobní dopravě Českých drah, a. s. na tuzemském přepravním trhu

The model of demand of Czech Railways' passanger transport on domestic market
Anotace:
Práce se zabývá přepravou osob v železniční dopravě a jejím porovnáním s ostatními druhy doprav. Obsahuje stručné představení společnosti České dráhy a. s. a její postavení na přepravním trhu osob. Charakterizuje poptávku a používá k jejímu modelování regresní a korelační analýzu. Zkoumá závislost vybraných ukazatelů na změnách jednotlivých druhů cen.
Abstract:
This diploma thesis deals with passanger transport in railway transportation in the comparison to other sorts of transportation. It includes a brief presentation of Czech Railways, join stock company and its position on passanger transportation market. The thesis characterizes demand and both the regression and the correlation analysis are used for its modeling. The thesis also investigates the dependency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zahradníková, Lenka. Model poptávky po železniční osobní dopravě Českých drah, a. s. na tuzemském přepravním trhu . Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera