Martin HAROK

Bakalářská práce

Studium texturních parametrů pevných látek adsorpcí dusíku a argonu

Study of texture parameters of solids by nitrogen and argon adsorption
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním adsorpce pomocí argonu (87 K) a dusíku (77 K). Pro měření byly zvoleny dva vzorky standardů, dále pak aktivní a hnědé uhlí. Z adsorpčních izoterem byly vypočteny mikro- a mezopórezní vlastnosti vzorků, včetně jejich distribuce pórů pomocí metod BJH a DFT. Byla prokázána přítomnost specifické interakce mezi dusíkem a funkčními skupinami přítomných na adsorbentu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with comparison of argon (87 K) and nitrogen (77 K) adsorption. Two standards and samples of subbituminous coal and activated carbon were used for the measurement. Micro- and mezoporous characteristics including pore size distributions (BJH, DFT) were calculated from adsorption isotherms. Specific interaction between nitrogen and functional groups on the adsorbent surface …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAROK, Martin. Studium texturních parametrů pevných látek adsorpcí dusíku a argonu. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové)