Bc. Gabriela Surmíková

Diplomová práce

Medzinárodný menový fond

International Monetary Found
Abstract:
ABSTRACT Surmíková Gabriela International Monetary Fund Graduation Paper Banking institute University Prague, Foreign University Banská Bystrica Chairman of the Graduation paper: Ing. Valér Demjan, PhD. Banská Bystrica, 10.04.2009 Number of pages: 68 International Monetary Fund is an international financial institution, which was established after the World War II. as an aftermath which was supposed …více
Abstract:
ABSTRAKT Surmíková Gabriela Medzinárodný menový fond Diplomová práca Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Vedúci diplomovej práce: Ing. Valér Demjan, PhD. Banská Bystrica, 10.04.2009 Počet strán: 68 Medzinárodný menový fond je medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne ako dôsledok potreby usporiadať povojnový stav medzinárodného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Doc.Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK