Bc. Lucie Zieglerová

Diplomová práce

Životní situace dětí v zrcadle denního režimu: komparace v prostředí přirozené rodiny a dětského domova

Life situation of children in the mirror of daily regime: a comparison of the natural family environment and children's home
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje životní situaci dětí v odrazu jejich denního režimu, jde o komparaci dětí z dětských domovů s dětmi z přirozené rodiny. Cílem tedy je vymezit shody a rozdíly v denním režimu těchto dvou skupin dětí a pokusit se nalézt možné příčiny oněch shod či rozdílů. Text je rozdělen na teoretickou a praktickou část, přičemž obě jsou dále děleny na jednotlivé kapitoly. Teorie je uvedena …více
Abstract:
This thesis focuses on the situation of children living situation which reflected their daily routine, in terms of a comparison of children in children´s homes with children from the natural family. Thus, the aim is to identify similarities and differences in the daily regime of the two groups of children and try to find possible causes of the similarities or differences. The text is divided into theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta