Bc. Monika FIEDLEROVÁ

Master's thesis

Interní komunikace společnosti v oblasti služeb finančního poradenství

Internal Communications of Company in the Area of Financial Advisory Services
Abstract:
Do jaké míry ovlivňuje nastavený systém interní komunikace a jejích nástrojů spokojenost pracovníků finančně-poradenské společnosti, jejich loajalitu k firmě, ale také pocit, že jsou plně informováni, je otázkou, kterou si tato diplomová práce klade. Zda míru fluktuace, spokojenost pracovníků a jejich loajalitu k firmě ovlivňují i jiné faktory, jako například systém náborů společnosti, systém vzdělávání …more
Abstract:
To what extent is the set system of internal communication and staff satisfaction of its tools financial-consulting company, their loyalty to the company, but also feel that they are fully informed, it is a question that you put this thesis. Whether turnover rates, staff satis-faction and their loyalty to the firm is also affected by other factors, such as the re-cruitment system, the system of education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012
Accessible from:: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FIEDLEROVÁ, Monika. Interní komunikace společnosti v oblasti služeb finančního poradenství. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe