Bc. Monika FIEDLEROVÁ

Diplomová práce

Interní komunikace společnosti v oblasti služeb finančního poradenství

Internal Communications of Company in the Area of Financial Advisory Services
Anotace:
Do jaké míry ovlivňuje nastavený systém interní komunikace a jejích nástrojů spokojenost pracovníků finančně-poradenské společnosti, jejich loajalitu k firmě, ale také pocit, že jsou plně informováni, je otázkou, kterou si tato diplomová práce klade. Zda míru fluktuace, spokojenost pracovníků a jejich loajalitu k firmě ovlivňují i jiné faktory, jako například systém náborů společnosti, systém vzdělávání …více
Abstract:
To what extent is the set system of internal communication and staff satisfaction of its tools financial-consulting company, their loyalty to the company, but also feel that they are fully informed, it is a question that you put this thesis. Whether turnover rates, staff satis-faction and their loyalty to the firm is also affected by other factors, such as the re-cruitment system, the system of education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIEDLEROVÁ, Monika. Interní komunikace společnosti v oblasti služeb finančního poradenství. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace