Jana MALYPETROVÁ

Diplomová práce

Akce jako výrazový prostředek v primární výtvarné edukaci.

Action as the means of expression in the process of primary art education.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na aplikaci vybraných principů umění akce do primární výtvarné edukace. V teoretické části práce jsou specifikovány hlavní znaky a tendence jednotlivých směrů umění akce včetně ukázek děl vybraných umělců, které se staly inspiračním zdrojem výtvarných žákovských prací v praktické části diplomové práce. Praktickou část tvoří soubor realizovaných výtvarných činností žáků prvního …více
Abstract:
The thesis focuses on the implementation of selected principles of action art in the primary art education. The theoretical part specifies the key features and tendencies of the individual action art styles, including extracts from the works of artists who became inspiration for the student works of art presented in the research part of the thesis. The research part features a collection of art activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Růžičková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALYPETROVÁ, Jana. Akce jako výrazový prostředek v primární výtvarné edukaci.. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk