Ing. Petra Kalousková

Master's thesis

Postup správce daně u odvodů za porušení rozpočtové kázně

Tax Administrator's Procedure Of A Levy For Infringing Budget Discipline
Abstract:
Diplomová práce se zabývá postupem správce daně u odvodů za porušení rozpočtové kázně. Cílem práce je vytvořit metodickou pomůcku pro postup v daňovém řízení týkající se dotací, která bude zejména přínosem pro nově nastupující zaměstnance. Pozornost je zaměřena na nejčastější problémy a chyby v nastavení podmínek u poskytovatelů.
Abstract:
Diploma thesis concerns with a tax administrator´s procedure of a levy for infringing budget discipline. The aim of the thesis is the creation of a methodical aid for a procedure in a tax proceeding that refers to the budget grants. This metodical aid will be particularly beneficial for new employees. The attention is focused on the most frequent problems and mistakes in setting terms that the providers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2009
  • Supervisor: Ing. Pavla Pešáková
  • Reader: JUDr. Karel Běleja

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting

Sting academy

Master programme / field:
Economy and Management / Business Economy and Management