Theses 

Ekonomické faktory trhu ropy/Economic Factors of the Oil Market – Dominik Lalák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Dominik Lalák

Bakalářská práce

Ekonomické faktory trhu ropy/Economic Factors of the Oil Market

Anotace: Předmětem bakalářské práce na téma „Ekonomické faktory trhu ropy“ je seznámení se se základními vlastnostmi ropy, na základě kterých dojde ke shrnutí faktorů ovlivňujících cenu ropy na světových trzích, z historických událostí, po faktory které nadále působí. Na základě tohoto shrnutí si ukážeme možné investice do ropy. Přínosem bakalářské práce pak bude shrnutí celkového trhu s ropou z pohledu vývoje cen a zásob, na základě kterých je možné do ropy investovat.

Abstract: The goal of the Bachelor´s thesis on topic „Economic Factors of the Oil Market” is familiarization with basic property of oil, on the basis will be to sum up oil factors having an influence on oil price at world markets, information will be from historical events to present factors which them still have an influence. On the basis of this summary I will show possible investments to oil industry. Benefit of this Bachelor´s thesis will be summary of oil market like a whole, from general view of prices and supply, which that basis is possible to invest to oil.

Klíčová slova: Ropa, OPEC, kartel, zásoby ropy, ropný vrchol, vývoj ceny, inves-tice, akcie, ETF, oil, cartel, oil reserves, peak oil, price development, in-vestments, stocks

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 22:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz