Jana RECMANOVÁ

Master's thesis

Užívání členu určitého u vlastních jmen v současné španělštině na základě práce s korpusem CREA

Use of the definite article with the proper nouns in the contemporary Spanish (based on research in CREA)
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá použitím členu určitého u vlastních jmen v současné španělštině. V první části je vysvětleno rozdělení vlastních jmen a jejich vztahu k určitému členu. Používání určitého členu u osobních a zeměpisných vlastních jmen je popsáno v teoretické části. Ke studiu tohoto tématu bylo použito normativních gramatik a učebnic španělštiny českých a španělských autorů. Použití členu určitého …viac
Abstract:
The thesis describes the usage of definite article with proper nouns in current Spanish language. Proper nouns distribution and their dependence of the definite article according to the grammar books and textbooks is explained in the first part. The proper nouns are divided into geographical and personal nouns and these two groups are classified into charts according to the usage of the definite article …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2009
Zverejniť od: 27. 11. 2009
Identifikátor: 13764

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Jana Pešková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RECMANOVÁ, Jana. Užívání členu určitého u vlastních jmen v současné španělštině na základě práce s korpusem CREA. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 11. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 11. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Pedagogical Fakulty

Master programme / odbor:
Primary school teaching / AJ-ŠJ/ZŠ

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses uee6eg uee6eg/2
30. 11. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
30. 11. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.