Tomáš BÍLEK

Bakalářská práce

Komparace politického systému Athén a Římské republiky za doby krize se zaměřením na institucionální strukturu daných celků

The Comparation of the Political System of the Roman Republic and Athens During the Crisis with a Focus on the Institutional Structure of the Given Units
Anotace:
Tato práce je komparací politického systému Athén a Římské republiky za doby krize se zaměřením na institucionální strukturu daných celků. Práce je rozdělena na 6 částí. Autor nejdříve definuje jednotlivé instituce a okruhy komparace. Následuje popis vývoje krize se zaměřením na instituce v Athénách a Římě. Poté autor provádí samotnou komparaci a poznatky shrnuje v závěru.
Abstract:
This thesis is a comparation of the political system of the Roman Republic and Athens during the crisis with a focus on the institutional structure of the given units. It is divided into 6 chapters. Firstly, author defines each institution and fields of comparation. Description of the developement of the crisis with the focus on institutions in Athens and Rome follows. After that author undertakes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍLEK, Tomáš. Komparace politického systému Athén a Římské republiky za doby krize se zaměřením na institucionální strukturu daných celků. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/