Bc. Barbora Basíková

Diplomová práce

Moderní poskytovatel logistických služeb – firma Geodis Calberson s.r.o.

Modern logistical provider – company Geodis Calberson s.r.o.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá postavením společnosti Geodis Calberson s r.o. na českém trhu. Teoretická část definuje základní pojmy logistiky, nároky na firmu 21. století a marketingové analýzy. Praktická část je zaměřena na činnost společnosti Geodis Calberson s r.o., je provedena analýza firmy a porovnání s její konkurencí. V závěru jsou navrženy opatření pro zlepšení činnosti společnosti. Cílem …více
Abstract:
This thesis is focusing on the position of company Geodis Calberson s r.o. on the czech market. Theoretical part defines the basic terms of logistics, claims on the company 21st century and marketing analysis. Practical part is focused on the activities of Geodis Calberson s r.o., company analysis and comparison with competitors. In conclusion are designed measures to improve the company´s acitivities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní