Bc. Michal Paleček

Bakalářská práce

Určení vnitřní hodnoty akcie podniku umělou neuronovou sítí

The corporation stock's intrinsic value computation using artificial neural network
Anotace:
Cílem práce je naprogramovat umělou neuronovou síť a použít ji na určení vnitřní hodnoty akcie určitého podniku, následně také srovnat tento postup určování vnitřní hodnoty podnikové akcie s jinými postupy. V teoretické části jsou vysvětleny faktory ovlivňující vnitřní hodnotu podnikové akcie. Testován byl na farmaceutické společnosti Pfizer, Inc.
Abstract:
The thesis deals with coding an artificial neural network to compute the company intrinsic value and to compare this way with other methods of the intrinsic corporate stock value computation. In the theory chapter, factors influencing the intrinsic value have been explained. The software have been demonstrated on Pfizer, Inc.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Michal Krčál

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta