Marie HAMRŠMÍDOVÁ

Bakalářská práce

Aktivita antioxidačních enzymů v průběhu indukce in vitro androgeneze ječmene

Antioxidant enzymes activity during induction of in vitro androgenesis in barley
Anotace:
Cílem bakalářské práce je testovat indukci androgeneze prašníkových kultur ječmene za použití různých stresových podmínek in vitro. Teoretická část se zabývá souhrnem současných poznatků o tématice oxidačního stresu u rostlin a procesu androgeneze. V praktické části jsou pomocí nativní elektroforézy v polyakrylamidovém gelu porovnány změny ve složení izozymů antioxidačních enzymů při různých podmínkách …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to test the induction of androgenesis in anther cultures of barley with using different stress conditions in vitro. The theoretical part deals with a summary of current knowledge about the topic of oxidative stress in plants and androgenesis process. The practical part includes comparation of changes of antioxidant enzymes by using PAGE during the induction of various …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
Zveřejnit od: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
 • Vedoucí: Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAMRŠMÍDOVÁ, Marie. Aktivita antioxidačních enzymů v průběhu indukce in vitro androgeneze ječmene. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 5. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární a buněčná biologie

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses uervou uervou/2
9. 5. 2011
Složky
Soubory
Marklová, E.
14. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.