Theses 

Spojené arabské emiráty. Vnitřní politické, hospodářské aspekty a interakce federace s mezinárodním prostředím. – Bc. Iman Kateřina MAZOURKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Blízkovýchodní studia

Bc. Iman Kateřina MAZOURKOVÁ

Diplomová práce

Spojené arabské emiráty. Vnitřní politické, hospodářské aspekty a interakce federace s mezinárodním prostředím.

The United Arab Emirates. Internal political and economic aspects of the federation and interaction with the international environment.

Anotace: Diplomová práce se zabývá Spojenými arabskými emiráty. Cílem práce je popsat nejdůležitější politické, ekonomické a zahraniční aspekty země, získat celkový obraz země, zhodnotit nabyté informace a vytvořit vlastní budoucí výhled pro Spojené arabské emiráty v časovém horizontu deseti let s přihlédnutím k vývojovým scénářům Světového ekonomického fóra do roku 2025 a vizi samotných Spojených arabských emirátů do roku 2021. K dosažení tohoto cíle se zaměřuji na politický systém federace, podrobně rozpracovávám ústavu Spojených arabských emirátů, věnuji se ústavním článkům, které jsou v rozporu se skutečností. Popisuji složení a funkci federálních národních orgánu. Ekonomická část je věnována národní hospodářské výkonnosti s přihlédnutím k makroekonomickým ukazatelům. Následující kapitoly popisují zahraniční vztahy Spojených arabských emirátů s regionálními státy a významnými světovými mocnostmi a období a vliv arabského jara na federaci.

Abstract: This thesis deals with economics and policy of the United Arab Emirates and including its international relations. The work provides informations about the political system and economic conditions of the federation. It focuses mainly on the political structure while handling the Constitution of the United Arab Emirates and observes following of the law in practice. The thesis describes the economic situation and the economic efficiency of the country using macroeconomic indicators. To provide a comprehensive picture of the current situation of the federation I pay attention to the international relations of the United Arab Emirates. Especially in regard to the interaction with states of the region Middle East and global superpowers. Moreover it describes events of the Arab Spring and its impact on the political attitudes of the United Arab Emirates. The aim of the thesis is to present a summary of the current economic and political state of the United Arab Emirates and to create a prediction of the development for the next ten years. For evolving my own prognosis I utilised the one made by the World Economic Forum providing data until 2025 and a prediction of the govermnent of the United Arab Emirates analysing the development until 2021.In the final part, the processed informations are evaluated and my own prognosis of the economic and political development in the following years is presented.

Klíčová slova: Spojené arabské emiráty, politický systém, ústava, federální orgány, hospodářství, ropa, média, zahraniční vztahy, arabské jaro, budoucí výhled.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57297 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

MAZOURKOVÁ, Iman Kateřina. Spojené arabské emiráty. Vnitřní politické, hospodářské aspekty a interakce federace s mezinárodním prostředím.. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 01:25, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz