Bc. Marta Kalová

Bakalářská práce

Utváření vztahu dětí k přírodě

Creating of Relations of Children to the Nature during Pre-school Education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi utváření vztahu dětí k přírodě v předškolním vzdělávání. Uvádí teoretická východiska z oblasti ekologické výchovy, zejména jejich zvláštnosti v podmínkách MŠ, vývoj ekologické výchovy v českém prostředí, obecné cíle a využitelné metody. Jejím cílem je také ověřit některé teoretické závěry odborné literatury právě uvedením konkrétního projektu do praxe v MŠ Dvorská …více
Abstract:
The bachelor work called Creating of the Relations of Children to the Nature during Pre-school Education is focused on the ecological education in kindergartens. The theoretical base of the bachelor work includes the recapitulation of theoretical ground – used terminology, brief history of the Czech ecological education, general aims, useful educational techniques. The aim of the bachelor work is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta