Bc. Tereza Jelínková

Diplomová práce

Problematika mezinárodního zdanění z pohledu daně z příjmu FO a mezinárodních smluv

The Issue of International Taxation from the Point of View of Income Tax FO and International Treaties
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice mezinárodního zdanění příjmů a s ním související právní úpravě. S ohledem na rozsáhlost tématu se práce zabývá pouze zdaněním příjmů fyzických osob plynoucích ze závislé činnosti. Pozornost je zaměřena jak na daňové rezidenty České republiky, tak na daňové nerezidenty. Práce vymezuje základní pojmy problematiky, metody uplatňované při zdanění příjmů, smlouvy o …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of international income taxation and associated legislation. Regarding vastness of the subject this thesis applies only to income taxation of natural persons resulting from an employment activity. Increased attention is paid to tax residents of the Czech Republic as well as non-residents. The thesis defines basic terminology of the issue, methods used in income …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Neckář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta