Bc. Václav Novák

Bakalářská práce

Angiografie a vaskulární intervenční metody břicha

Angiography and vascular interventional methods abdomen
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám využitím angiografických diagnostických metod k zobrazení vaskulárních anatomických struktur v oblasti břicha, dále rozdělením principů endovaskulárních výkonů pro jednotlivé druhy onemocnění. V praktické části této práce se zabývám samotnou přípravou pacienta k výkonu a úlohou radiologického asistenta před a po vyšetření. V závěru jsou popsané další modifikace těchto …více
Abstract:
In my bachelor thesis, I deal with using angiographical diagnostic methods for displaying of vascular anatomic structures in the area of abdomen, then with division of principles of endovascular executions for particular kinds of diseases. In the practical part, I am concerned with the concrete preparation of a patient to the medical power and the role of a radiological assistant before and after the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Bc. Alexander Majerník, DiS.
  • Oponent: MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta