Mgr. Zuzana Novotná Jiroušková, Ph.D.

Disertační práce

Fast Methods of Charge Calculation

Fast Methods of Charge Calculation
Anotace:
Jednou z metod určených pro rychlé výpočty atomových bodových nábojů je ekvalizační metoda EEM. Jejímu použití předchází náročný proces parametrizace, který byl v rámci této práce uskutečněn s využitím atomových bodových nábojů získaných pomocí ab initio a DFT metod s využitím Hartree- Fockovy metody a funkcionálů BP86, PW91, BLYP, PBE, B3LYP a M06-2X. Pro parametrizaci byly použity testovací sady …více
Abstract:
The Electronegativity Equalization Method (EEM) is fast approach for charge calculation. Challenging part of the EEM is the parameterization process, which was performed on atomic point charges calculated by ab initio and DFT methods, specifically Hartree-Fock method and BP86, PW91, BLYP, PBE, B3LYP and M06-2X functionals. For the parameterization, training sets including organic, organohalogen and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D., Mgr. Michal Kutý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie