Martina Kubíčková

Bakalářská práce

An Innovation of Marketing Communication Strategy of an Online Jewelry Store

An Innovation of Marketing Communication Strategy of an Online Jewelry Store
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of marketing communication strategy of an online jewelry store. Described in the theoretical part are online marketing techniques, which may be part of the overall Internet marketing communication strategy. The aim of the practical part is to analyze strengths and weaknesses of the company through analysis of competitors, accessibility and usability of the …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikační strategie Internetového klenotnictví. V teoretické části jsou zmapovány online marketingové techniky, které mohou být součástí Internetové marketingové komunikační strategie. Cílem praktické částí je analyzovat silné a slabé stránky společnosti a to pomocí analýzy konkurence, analýzy přístupnosti a použitelnosti webových stránek, PPC …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubíčková, Martina. An Innovation of Marketing Communication Strategy of an Online Jewelry Store. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe