Bc. Kristýna Fojtů

Bakalářská práce

Jazykový úzus v oblasti pravopisných variant přejatých slov (na základě materiálu publicistických textů)

The linquistic usage of the loanwords in the area of orthographic variants (based on journalistic texts material)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá adaptací přejatých slov do českého jazyka s omezením na problematiku psaní s/z, a to na základě materiálů publicistických textů. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V první části se podíváme na vývoj Pravidel českého pravopisu a na kritiku nejnovějších Pravidel vydaných po roce 1993, kdy do českého jazyka přibyla řada nových pravopisných změn. Právě vydání nových …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the adaptation of loanwords into the Czech language limited to the problematics of writing s/z, based on the journalistic text materials. This work consists of theoretical and practical part. In the first part we will focus on the development of the Czech Spelling Rules and the criticism of the latest Rules published after 1993, when number of new spelling changes were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta