Jiří KUBNÝ

Bakalářská práce

Přechodné kovy kolem nás

Transition Metals around us
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem přechodných kovů kolem nás. Teoretická část se zabývá výskytem, vlastnostmi, použitím a zajímavostmi vybraných přechodných kovů a slitin. Výběr byl proveden na základě analýzy dvanácti vybraných učebnic pro ZŠ a SŠ. Analýza učebnic byla přehledně zpracována do tabulek. V rámci praktické části byly pořízeny fotografie výskytu a praktického použití kovů a jejich …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the theme of transition metal around us. The theoretical part deals with the incidence, characteristics, use and highlights the selected transition metals and alloys. The selection was made based on the analysis of the twelve selected textbooks for primary schools and secondary schools. Analysis of textbooks was clearly handled in charts. In the practical part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBNÝ, Jiří. Přechodné kovy kolem nás. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta