Bc. Kateřina Lacinová

Master's thesis

Územní rozvoj města Znojmo

Territorial development of the Znojmo town
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Územní rozvoj města Znojmo“ je analyzovat a zhodnotit historii územního rozvoje města Znojma a stávající i předpokládané funkční využité území města s ohledem na udržitelnost rozvoje. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje problematice udržitelného rozvoje. Druhá kapitola je zaměřena na popis vývoje města Znojma od pravěku do první poloviny 20. století …more
Abstract:
The objective of the thesis “The territorial development of the Znojmo town” is to analyze and evaluate the history of the Znojmo territorial development and its current as well as projected urban area with regards to the sustainable development. The thesis is divided into four chapters. The first chapter analyzes the problem of sustainable development. The second chapter aims at an account of Znojmo …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Robert Veselý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta