Bc. Lenka Studničková

Diplomová práce

Sociální sítě: geneze, síla komunit a jejich využití v marketingové praxi

Social networks: genesis, the community power and usage of communities in the marketing practice
Anotace:
Diplomová práce se věnuje online marketingu a využití sociálních sítí v marketingové praxi. Využití internetu k propagaci firmy má svá specifika. Jedním z nejnovějších trendů 21. století je využití sociálních sítí. V první části je uveden teoretický základ k marketingu a marketingové komunikaci všeobecně. Postupně se přes vznik internetu a jeho začátky v České republice dostanu k nástrojům online marketingu …více
Abstract:
The diploma thesis deals about online marketing and usage of social networks in the marketing practice. The usage of internet for the company promotion is specific. The usage of social networks is one of trends the 21st century. In the first part is mentioned the theoretical basis to marketing and marketing communication generally. I went gradually through the genesis of the Internet and its beginnings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zdenka Chocholoušová
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní