Jaroslav Zbranek

Disertační práce

Konstrukce a využití časových input-output tabulek v kontextu dynamizovaného input-output modelu

The Construction and Use of the Time Input-Output Tables in context of the Semi-dynamic Input-Output Model
Anotace:
Cílem předložené disertační práce je vypracování metodiky konstrukce symetrických časových input-output tabulek v podmínkách České republiky. Navazujícím cílem je konstrukce input-output modelu, který je odvozen na základě sestavených symetrických časových input-output tabulek. Pro praktické aplikace je pak stěžejní provázání takto odvozeného input-output modelu s dynamizovaným input-output modelem …více
Abstract:
The aim of the dissertation thesis is to develop a methodology of the compilation of symmetric Time Input-Output tables under the conditions of the Czech Republic. The following aim is to create an input-output model which is based on the compiled symmetric Time Input-Output tables. For the practical applications of this model it is crucial to link the created Input-Output model with the Semi-Dynamic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2014
  • Vedoucí: Jakub Fischer
  • Oponent: Stanislava Hronová, Marek Rojíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43797

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika