Bc. Ondřej Přibyl

Bakalářská práce

Volby do krajských zastupitelstev

Regional Election
Anotace:
Krajská politika se za poslední desetiletí stala plnohodnotnou součástí české politiky. Díky svěřeným kompetencím, zejména v záležitostech týkající se zdravotnictví a školství, se kraje staly do jisté míry protiváhou vládnoucím silám. Bakalářskou práci, na téma volby do krajských zastupitelstev, jsem rozdělil do několika částí. První část jsem věnoval vymezení pojmu územní samosprávy, její ústavní …více
Abstract:
The regional politics became the fully-fledged part of the Czech politics during the last decades.Thanks to commended authorities, especially in matters concerning the health service and the education, districts became the equipoise to ruling powers. The bachelor work, with the theme of the municipal council elections, is divided to several parts. The first part delimits the term of municipal authorities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.
  • Oponent: JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta