Mgr. Barbara Herucová

Bakalářská práce

Mesto ako platforma pre vystavovanie umenia : Prípadová štúdia Sochy v ulicích / Brno Art Open

The City as the Place for Exhibiting Art : Case Study Sculptures in the Streets / Brno Art Open
Abstract:
Exhibiting art in the urban public space and the role of a cultural institution in a socio-cultural situation where this expansion is possible. These are the themes of this thesis The City as a Place for Exhibiting Art : Case Study Sculptures in the Streets / Brno Art Open. In this thesis we focus on two subjects – firstly, there is a cultural institution exhibiting visual art (museum of art, gallery …více
Abstract:
Vystavovanie vo verejnom priestore – používanie priestoru mesta ako "ďalšej výstavnej miestnosti" a postavenie kultúrnej (výstavnej) inštitúcie v prostredí, kde je takáto expanzia možná – práve toto sú témy bakalárskej práce Mesto ako platforma pre vystavovanie umenia. Prípadová štúdia Sochy v ulicích / Brno Art Open. V práci sa venujeme problematike kultúrnych inštitúcií vystavujúcich výtvarné umenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta