Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku – projektová (analytická) studie – Bc. Stanislav Řehák

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Stanislav Řehák

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku – projektová (analytická) studie

Marketing communication mix of selected company - project (analytical) study

Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou projektování marketingového komunikačního mixu obecně, specificky se věnuje tvorbě audiovizuálního reklamního spotu a navazujícího návrhu realizace podpory prodeje pro vybraný podnikatelský subjekt – Vysokou školu finanční a správní. Vychází při tom z oborové teorie marketingové komunikace, zejména konceptu marketingového mixu a marketingového komunikačního mixu a zabývá se jeho modifikací pro vysokoškolské vzdělávání s přihlédnutím ke specifiku soukromých vysokých škol. Tato obecná a oborová východiska jsou spolu s danými specifiky základem pro vlastní tvorbu marketingového projektu (podpora prodeje, AV spot) komunikace vybraného podniku (VŠFS).

Abstract: Bachelors project is aimed on the problems of general projecting of the marketing communication mix specifically then solves the topics of creation of the audiovisual advert and related realization of sales promotion activities for chosen company – University of Finance and Administration. It originates from the field theory of marketing communication especially from concept of marketing mix and marketing communication mix and deals with its modification for academic education with extended focus on the specifics of private universities. These general and field starting points are with given specifics base for the realization of marketing project (sales promotion and advert) for communication of chosen company (University of Finance and Administration).

Keywords: soukromá vysoká škola, terciální vzdělávání, reklama, podpora prodeje, marketingový mix, marketingový komunikační mix, scénář, klientský brief, reklamní spot, EVOLUCE, Private University, Tertiary Education, Advert, Sales Promotion, Marketing Mix, Marketing Communication Mix, Screenplay, Client Brief, Audiovisual Spot, EVOLUTION

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 08:55, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz