Renata KŘEMENÁKOVÁ

Bakalářská práce

Politická kultura: komparativní studie dvou zemí

Political culture: a comparative study of two countries.
Anotace:
Tato bakalářská práce je dílčí synchronní komparativní studií České republiky a Velké Británie. Jejím cílem je nalézt rozdíl výše zmíněných zemí ve světle politické kultury. Na problematiku nahlíží z pohledu posledních dvou dekád, zohledňuje ovšem i historický vývoj států. První kapitola je zaměřena na teoretickou část politické kultury. Vychází z díla světově známých autorů G. Almonda a S. Verby. …více
Abstract:
This thesis is a synchronic comparative analysis of the Czech Republic and Great Britain. Its main objective is to find differences between these two countries from the point of view of their political culture. The related issues are regarded with the retrospection of the last two decades taking into account the historical development of both countries. The first chapter focuses on the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘEMENÁKOVÁ, Renata. Politická kultura: komparativní studie dvou zemí. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/