Theses 

The Influence of Direct Selling on Geriatric Shopping Behaviour in the Moravian-Silesian Region – Markéta Dřímalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Markéta Dřímalová

Bakalářská práce

The Influence of Direct Selling on Geriatric Shopping Behaviour in the Moravian-Silesian Region

The Influence of Direct Selling on Geriatric Shopping Behaviour in the Moravian-Silesian Region

Abstract: This bachelor thesis deals with the influence of direct selling on geriatric shopping behaviour in the Moravian-Silesian region. The whole thesis is divided into two parts. The first, theoretical part, describes senior citizens as customers, market segmentation, elements of communication mix, trends in direct selling and marketing research. The second, analytical part, presents the quantitative research using a questionnaire survey. The influence of direct selling on seniors has been depicted in written as well as graphical form. The final part is devoted to recommendations how to reduce seniors´ negatives attitudes to direct selling.

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem osobního prodeje a jeho vlivu na nákupní chování seniorů v Moravskoslezském kraji. Celé dílo je rozděleno do dvou částí, první teoretická část popisuje seniora jako zákazníka, segmentaci trhu, nástroje komunikačního mixu, trendy v osobním prodeji a marketingový výzkum. Druhá analytická část prezentuje kvantitativní výzkum prováděný pomocí dotazníkového šetření, zde je písemně a graficky znázorněný vliv osobního prodeje na respondenty. Závěr je věnován vhodným doporučením, jak snížit negativní postoj veřejnosti k osobnímu prodeji.

Keywords: senior, zákazník, nákupní chování, segmentace trhu, komunikační mix, osobní prodej, marketingový výzkum, respondent

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33882 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Dřímalová, Markéta. The Influence of Direct Selling on Geriatric Shopping Behaviour in the Moravian-Silesian Region. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 18:54, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz