Bc. Pavel Knotek

Bakalářská práce

Uživatelská přívětivost webových obchodů

Useability of Web Shops
Anotace:
Seznamte se s problematikou testování uživatelské přívětivosti webových aplikací. Vyberte vhodný reprezentativní vzorek současných webových obchodů a analyzujte jejich uživatelskou přívětivost a případné nedostatky v této oblasti. Na základě provedené analýzy navrhněte koncepci webového obchodu s důrazem na maximální uživatelskou přívětivost. Koncepci ověřte pomocí jednoduchého prototypu webového obchodu …více
Abstract:
Get familiar with testing useability of web shops. Pick up a representative sample of existing web shops and analyze their useability and potential shortcomings. Based on this analysis, suggest a web shop with emphasis on a maximum useability. Test this suggestion on a prototype of a web shop based on an enterprise portal.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Adámek
  • Oponent: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma