Mgr. Jakub Olšina

Diplomová práce

Možné praktické dopady změn v závazkovém právu pro podnikatele po předpokládané rekodifikaci soukromého práva

On Possible Practical Impact of Changes in Envisaged Legal Regulation of Obligations Connected with the re-codification of Czech Private Law – Entrepreneurial Viewpoint
Anotace:
Diplomová práce analyzuje a popisuje možné praktické dopady přijetí návrhu občanského zákoníku na závazkové vztahy podnikatelů. Autor zaměřuje svou pozornost především na nově zavedené právní instituty a na odchylky od stávající úpravy. Práce vychází ze srovnání současného občanského a obchodního zákoníku s textem návrhu, stanovisek judikatury, odborných článků a komparace s nizozemským občanským zákoníkem …více
Abstract:
Diploma thesis focuses on analyzing and describing possible practical impact of changes in envisaged legal regulation of obligations connected with the re-codification of Czech private law from entrepreneurial viewpoint. Used method entails comparison of commercial code and civil code with the draft, journal articles and judicial decisions to evaluate how law works in practice and what could the changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta