Mgr. Bc. Tereza Fraňková

Diplomová práce

Autorky české science fiction 80. let

Female Czech science fiction writers of the 1980s
Anotace:
Ženské autorky science fiction 80. let Teoretická část diplomové práce se zabývá žánrem science fiction – definicemi, jeho vývojem v české literatuře a českými teoretickými přístupy. Praktická část představuje tři české autorky science fiction působící především v 70. – 90. letech a analyzuje jejich vybraná díla, na kterých je zkoumáno, jak autorky pracují s literaturou science fiction a která témata …více
Abstract:
Female authors of science fiction in 1980s The theoretical part of the diploma thesis deals with the genre of science fiction – with definitions, the development within Czech literature and also with Czech theoretical approach of the genre. The practical part presents analysis of the work of three Czech female authors of science fiction who were mainly active since 70s to 90s of the twentieth. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Czechaczek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Práce na příbuzné téma