Alexandra Čižnárová

Bakalářská práce

Výsledok hospodárenia podľa IFRS verzus základ dane z príjmov

Profit according to IFRS versus the income tax base
Abstract:
The content of this graduation thessis is to define general terms in the area of the profit or loss by IFRS with the definition of the differency between accounting practices according to international standards and local standards which have the influence on final profit or loss of the company. Theoretical part is about IFRS standards, corporate income tax and the structure of company finantial statements …více
Abstract:
Obsahom tejto bakalárskej práce je definovanie základných pojmov v oblasti výsledkov hospodárenia podľa IFRS s cieľom zadefinovania odlišnosti účtovných postupov podľa medzinaródných štandardov a slovenských postupov účtovania, ktoré majú vplyv na výšku vyčíslenia výsledku hospodárenia podniku. Teoretická časť tejto práce rozoberá oblasť IFRS a dotýka sa aj témy daňe z príjmu právnickej osoby a štruktúry …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Stašová, PhD.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Práce na příbuzné téma