Alexandra Čižnárová

Bachelor's thesis

Výsledok hospodárenia podľa IFRS verzus základ dane z príjmov

Profit according to IFRS versus the income tax base
Abstract:
The content of this graduation thessis is to define general terms in the area of the profit or loss by IFRS with the definition of the differency between accounting practices according to international standards and local standards which have the influence on final profit or loss of the company. Theoretical part is about IFRS standards, corporate income tax and the structure of company finantial statements …more
Abstract:
Obsahom tejto bakalárskej práce je definovanie základných pojmov v oblasti výsledkov hospodárenia podľa IFRS s cieľom zadefinovania odlišnosti účtovných postupov podľa medzinaródných štandardov a slovenských postupov účtovania, ktoré majú vplyv na výšku vyčíslenia výsledku hospodárenia podniku. Teoretická časť tejto práce rozoberá oblasť IFRS a dotýka sa aj témy daňe z príjmu právnickej osoby a štruktúry …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2017
  • Supervisor: Ing. Jana Stašová, PhD.
  • Reader: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management

Theses on a related topic