Bc. Anna Hanzelková

Diplomová práce

The Late Neolithic Pottery from the Khabur Basin during the second half of 7th millennium: evidence from the Khabur Basin Project

The Late Neolithic Pottery from the Khabur Basin during the second half of 7th millennium: evidence from the Khabur Basin Project
Anotace:
Tato magisterská práce se zaměřuje na nálezy keramických střepů z druhé poloviny 7. tisíciletí, které byly nashromážděny v rámci projektu Yale Khabur Basin Survey mezi lety 1984 až 2001 v oblasti povodí řeky Chábur v severovýchodní Sýrii. V práci jsou uvedeny nejdůležitější lokality s nálezy keramiky z období Pre-Proto-Hassuna, Proto-Hassuna/Pre-Halaf a Hassuna/Proto-Halaf, které jsou porovnávány s …více
Abstract:
The thesis focuses on the second half of the 7th millennium of the Late Neolithic in the Khabur Basin in northeastern Syria and the presentation of the oldest potsherds found during the Yale Khabur Basin Survey Project (KBP) held since 1984 to 2001. There are discussed also major sites with the findings of Pre-Proto-Hassuna, Proto-Hassuna/Pre-Halaf and Hassuna/Proto-Halaf pottery to compare the ceramic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Frank Hole

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Archeologie / Pravěká archeologie Předního Východu