Bc. Anna Jančevová

Master's thesis

Rodičovská mediace online interakcí: Jak matky přistupují k online interakcím s neznámými lidmi u svých dospívajících dětí?

Parental mediation of online interactions: How mothers mediate their children's interactions with unknown people on the internet
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá tématem rodičovské mediace online interakcí. Cílem práce je prostřednictvím kvalitativní metody zjistit, jak matky dospívajících dětí ve věku 11-14 let přistupují k online interakcím s neznámými lidmi u svých dospívajících dětí. Pro získávání dat autorka využívá metodu hloubkových rozhovorů. Práce je členěna na teoretickou, metodologickou a analytickou část. Teoretická část …viac
Abstract:
The thesis focuses on the parental mediation of the online interactions. The aim of this thesis is to find out, by qualitative research, how mothers mediate the interactions of their children between the ages of 11-14 years with strangers on the internet. To collect the data, the author uses the method of In-Depth Interviews. The thesis is divided into three main chapters – theoretical, methodological …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií