Bc. Iva KOZÁKOVÁ

Bakalářská práce

Nejčastější zdroje hluku v Moravskoslezské aglomeraci

The most frequent sources of noise in Moraviansilesian agglomeration
Anotace:
S rozvojem dopravní sítě roste také intenzita hluku v životním prostředí. V dnešní moderní době lze vybudovat komunikace, železniční tratě či průmyslové objekty téměř kdekoli. Důležité je, aby si člověk uvědomil, že problematika hlukové zátěže by se neměla podceňovat. Hluk má řadu nespecifických negativních účinků. Byly zvoleny následující cíle: - zjistit nejčastější zdroje hluku v jednotlivých okresech …více
Abstract:
With the development of transport network is increasing the level of noise in the environment also. Communications, railways and industrial buildings can be build in these modern times almost anywhere. Man must realize that the problem of noise should not be underestimated. Noise has many negative effects of nonspecific. Were chosen following objectives: - identify the most frequent sources of noise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010
Zveřejnit od: 27. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZÁKOVÁ, Iva. Nejčastější zdroje hluku v Moravskoslezské aglomeraci. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví