Bc. Matěj Gregor

Diplomová práce

Spánek, zdraví, nerovnost

Sleep, health, inequality
Anotace:
Spánkové návyky, prostředí, ve kterém lidé spí i časové možnosti, které je možné spánku dát, ve společnosti nejsou rovnoměrně rozvrženy. Spánek je přitom jednou z hlavních determinant zdraví a zároveň i proměnnou, která lidem umožňuje existo-vat ve společnosti. Na délku i kvalitu spánku však silně působí faktory jako socioeko-nomický status, zaměstnání i lokalita, ve které lidé spí, partnerské a rodinné …více
Abstract:
Sleep habits, the environment in which people sleep, and the time opportunities available for sleep are not evenly distributed in society. Sleep is a major determinant of health and a variable that allows people to exist in society. However, the length and quality of sleep are strongly influenced by factors such as socioeconomic status, employment, the location of sleep, partner and family relationships …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2024
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií